Lista metrów

Poniżej lista zaimplementowanych metrów.
Kliknij na metrum by poznać więcej informacji (w przyszłości będą to także komentarze, nie tylko wygląd metrum).

Strofy

Dystych elegijny
Dystych epodyczny
Dystych pytyjsko-jambiczny I
Dystych pytyjsko-jambiczny II
Strofa alcejska chorijambiczna
Strofa alcejska logaedyczna
Strofa alkmańska
Strofa archilochijska I
Strofa archilochijska II
Strofa archilochijska III
Strofa archilochijska IV
Strofa asklepiadejska I chorijambiczna
Strofa asklepiadejska I logaedyczna
Strofa asklepiadejska II chorijambiczna
Strofa asklepiadejska II logaedyczna
Strofa asklepiadejska III chorijambiczna
Strofa asklepiadejska III logaedyczna
Strofa hipponaktejska
Strofa saficka mniejsza chorijambiczna
Strofa saficka mniejsza logaedyczna
Strofa saficka większa chorijambiczna
Strofa saficka większa logaedyczna

Wersy

Asklepiadej mniejszy chorijambiczny
Asklepiadej mniejszy logaedyczny
Asklepiadej większy chorijambiczny
Asklepiadej większy logaedyczny
Cholijamb
Dekametr joński
Dziesięciozgłoskowiec alcejski chorijambiczny
Dziesięciozgłoskowiec alcejski logaedyczny
Dziewięciozgłoskowiec alcejski chorijambiczny
Dziewięciozgłoskowiec alcejski logaedyczny
Elegijamb
Ferekratej chorijambiczny
Galijamb
Glikonej chorijambiczny
Glikonej logaedyczny
Heksametr daktyliczny
Heksametr daktyliczny spondeiczny
Jambeleg
Jedenastozgłoskowiec alcejski chorijambiczny
Jedenastozgłoskowiec alcejski logaedyczny
Jedenastozgłoskowiec falecejski
Jonik a majore
Jonik a majore ditrocheiczny
Paroemiac
Pentametr Eolski
Pentametr daktyliczny
Pentametr falecejski
Priapej
Senar jambiczny
Senar jambiczny czysty
Senar jambiczny luźny
Tetrametr daktyliczny a posteriore
Trymetr daktyliczny hiperkatalektyczny
Trymetr jambiczny akatalektyczny
Trymetr jambiczny akatalektyczny czysty
Wiersz adonijski
Wiersz alkmański
Wiersz archilochijski mniejszy
Wiersz archilochijski większy
Wiersz arystofanejski chorijambiczny
Wiersz saficki mniejszy chorijambiczny
Wiersz saficki mniejszy logaedyczny
Wiersz saficki większy chorijambiczny
Wiersz saficki większy logaedyczny