Pentametr daktyliczny

+ w | + w | + || + w | + w | X