Wiersz saficki mniejszy logaedyczny

+ u | + - | + || u u | + u | + x