Asklepiadej mniejszy logaedyczny

+ - | + u u | + || + u u | + u | X