Tetrametr daktyliczny a posteriore

+ w | + || w | + w | + -


Inaczej Tetrametr spondeiczny, Tetrametr daktyliczny katalektyczny, podobny do Wiersza alkmańskiego