Legenda symboli i komentarze

Oto spis i oznaczenie symboli mogących się pojawić przy rozpisywaniu:

o - znak pomijany
u - krótki
U - krótki akcentowany
- - długi
+ - długi akcentowany
x - dowolny (anceps)
X - dowolny (anceps) akcentowany
? - dowolny
| - znak podziału stopy
|| - cezura / diereza
: - alternatywna cezura / diereza

Dodatkowo, w opisie metrów mogą się pojawić następujące symbole:

oo - dwa znaki, z których co najmniej jeden jest długi i akcentowany
   ( +- / +u / u+ )
w - długi, mogący ulec rozwiązaniu w dwa krótkie
   ( - / uu )
W - długi akcentowany, mogący ulec rozwiązaniu w dwa krótkie (pierwszy akcentowany)
   ( + / Uu )
* - dowolny, mogący ulec rozwiązaniu w dwa krótkie
   ( u / w ) = ( x / uu ) = ( - / u / uu )
@ - dowolny akcentowany, mogący ulec rozwiązaniu w dwa krótkie (pierwszy akcentowany)
   ( U / W ) = ( X / Uu ) = ( + / U / Uu )

Lemma

W przypadku, gdy dany wiersz tekstu można rozebrać na kilka sposobów (np. jest 1 ściągnięcie w heksametrze, ale pasuje ono w dwóch stopach) należy dokonać wyboru jednego z tych rozbiorów.

Standardowo arbitralnie wybierane było pierwsze pasujące rozwiązanie. Wbrew pozorom rezultaty (wyniki) były całkiem niezłe - może za wyjątkiem senaru jambicznego, który jest tak frywolny, że rozwiązań było wiele i szansa trafienia tego właściwego malała.

W trybie "lemma" Metronom wybiera najlepszy rozbiór, posiłkując się dużą (50 tys. rekordów) bazą informacji o długościach sylab w niektórych słowach. Rozstrzyga w ten sposób różnice w rozbiorach, wyszukując różniące się słowa w bazie i wnioskując na temat prawidłowej długości ich sylab.

Nazwa "lemma" oznacza formę podstawową słowa i wzięła się stąd, że baza przechowuje właśnie same tematy słów.