Jedenastozgłoskowiec alcejski chorijambiczny

x | + u + - || + u u + | u X