Strofa alkmańska

+ w | + : w | + || w | + : w | : + u u | + x
+ w | + || w | + w | + x
+ w | + : w | + || w | + : w | : + u u | + x
+ w | + || w | + w | + x