Strofa asklepiadejska III logaedyczna

+ - | + u u | + u | X
+ - | + u u | + || + u u | + u | X
+ - | + u u | + u | X
+ - | + u u | + || + u u | + u | X