Dziesięciozgłoskowiec alcejski chorijambiczny

+ u u | + u u | + u + x