Pentametr Eolski

oo | + u u | + u u | + u u | + u u


Inaczej Tetrametr Daktyliczny Akatalektyczny z bazą.