Dziewięciozgłoskowiec alcejski logaedyczny

x | + u | + - | + u | + x