Trymetr daktyliczny hiperkatalektyczny

+ w | + w | + u u | X