Jonik a majore ditrocheiczny

+ + u u | + + u u | + u + u | + -