Wiersz archilochijski większy

+ w | + w | + w | + u u || + u | + u | + -