Strofa saficka większa logaedyczna

+ u u | + u | + x
+ u | + - | + u u | + || + u u | + u | + x
+ u u | + u | + x
+ u | + - | + u u | + || + u u | + u | + x