Asklepiadej mniejszy chorijambiczny

+ - | + u u + || + u u + | u X