Dziewięciozgłoskowiec alcejski chorijambiczny

x | + u + - | + u + x