Dystych pytyjsko-jambiczny II

+ w | + : w | + || w | + : w | : + u u | + x
u + | u + | u || + | u : + | u + | u X