Heksametr daktyliczny

+ w | + : w | + || w | + : w | : + u u | + x


Najpopularniejsze metrum.

Warto wyjaśnić kwestię cezur w heksametrze, bo ze schematu nie wynika to jednoznacznie.
Możliwe cezury:

a) po arsie trzeciej stopy:

+ w | + w | + || w | + w | + u u | + x


b) cezura żeńska po arsie trzeciej stopy:

+ w | + w | + u || u | + w | + u u | + x


c) po arsie czwartej stopy:

+ w | + w | + w | + || w | + u u | + x


d) po arsie trzeciej stopy i po czwartej stopie:

+ w | + w | + || w | + w || + u u | + x


e) po arsie czwartej i drugiej stopy:

+ w | + || w | + w | + || w | + u u | + x


f) po arsie trzeciej i drugiej stopy:

+ w | + || w | + || w | + w | + u u | + x