Wiersz saficki mniejszy chorijambiczny

+ u + - | + || u u + | u + x