Paroemiac

w + | w + | u u + | x


Inaczej Dymetr anapestyczny katalektyczny