Wiersz saficki większy chorijambiczny

+ u + - | + u u + || + u u + | u + x